Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Druhny i Druhowie,
Dzięki harcerzom ze Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum” w niedzielne popołudnie tegoroczne Światło Służby dotarło już do naszego hufca.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju i pojednania, przekazywanym od 1991 roku.

Nasi wolontariusze właśnie zaczynają tegoroczną sztafetę z Betlejemskim Światłem Pokoju – chcemy zadbać o to, aby Światło Służby dotarło do zaprzyjaźnionych instytucji.

Wy także będziecie mogli odebrać je do swoich lampionów i zanieść do domu – takich okazji będzie kilka w tym tygodniu.

Czuwajcie!