Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Dlaczego warto korzystać z tego prawa?

Akcja 1,5% może być źródłem pozyskania środków finansowych na działalność statutową naszych jednostek, zastępującym lub uzupełniającym akcje zarobkowe w drużynach i szczepach. Dodatkowo, w porównaniu do wielu akcji zarobkowych (np. pakowania zakupów lub akcji znicz) nie wymaga od nas, a przede wszystkim naszych harcerzy dużego nakładu sił i czasu.

W związku z tym:

 • mamy więcej czasu na realizację planów pracy oraz propozycji programowych
 • wszyscy nasi harcerze mogą zaangażować się w akcję 1,5% i uczyć wychowania ekonomicznego
 • nawiązujemy współpracę z rodzicami, którzy chętnie przekażą 1,5% na drużynę do której należy ich dziecko
 • możemy zorganizować biwak, wycieczkę lub inną formę wypoczynku dla całej drużyny, rozliczając ją pieniędzmi pozyskanymi z akcji 1,5% nie martwiąc się o możliwości finansowe poszczególnych harcerzy.

Jak to zrobić?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Chorągiew Stołeczna ZHP posiada numer KRS 0000268913.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Aby pieniądze otrzymał nasz hufiec, a później konkretna jednostka podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym musi podać dodatkowe informacje w rubryce „Inne informacje”  np.
WOLA – JEDNOSTKA  (poz. 133 – PIT-28, poz. 309 – PIT-36, poz. 109 –PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Po otrzymaniu przez Chorągiew Stołeczną ZHP pieniędzy, zacznie ona je rozdysponowywać do poszczególnych hufców zgodnie z listą. W związku z tymi działaniami oraz innymi czynnikami niezależnymi od hufców, czas w jakim otrzymają pieniądze konkretne jednostki często się wydłuża. W tym roku Chorągiew Stołeczna ZHP pobierze 10% wpłat na pokrycie kosztów obsługi 1,5%.

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

W zeznaniu podatkowym wpisujemy numer KRS: 0000268913, a w celu szczegółowym: WOLA – JEDNOSTKA.

Ponadto warto przekazać 1,5% na ZHP bo:

 • to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;
 • wychowuje dobrych ludzi;
 • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;
 • zrzesza i obejmujemy opieką prawie 120 tys. dzieci i młodzieży;
 • posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców;
 • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami;
 • 74% Polaków ufa harcerstwu;
 • to organizacja o 100-letniej tradycji;
 • to strażnik tradycyjnych wartości;
 • to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy.

Co możemy zrobić w ramach promocji w naszych drużynach?

 • Informacja na stronie – drużyny lub szczepu, link do strony hufca
 • Mailing do naszych znajomych z informacją o zasadach przekazywania 1,5% i prośbą o przesłanie dalej
 • Adres e-mail – gdzie można zapytać jak przekazać 1,5%
 • Nasi byli instruktorzy i starszyzna – to źródło kontaktów – niech prześlą informację swoim znajomym

1,5% DLA RODZICÓW

To nasi pierwsi i najbliżsi partnerzy, warto zadbać, by zostali poinformowani, że mogą przekazać na drużynę, w której jest ich dziecko, swoje 1,5%.

 • list z podziękowaniem za dotychczasowe wsparcie,
 • spotkanie informacyjne przy kawie i ciastach albo z harcerskimi piosenkami,
 • ulotki informacyjne rozdane podczas zebrań z rodzicami, połączone z prezentacją na co pozyskane pieniądze zostaną przekazane (warto wykorzystać zdjęcia środowiska z zajęć, z obozów, kursów),
 • ulotki rozdawane w miejscach, gdzie pracujemy – w szkołach, domach kultury (za zgodą dyrektora szkoły, kierownika placówki itp.)
 • plakaty w szkołach w których działamy, w miejscach publicznych (za zgodą dyrektora szkoły, kierownika placówki itp.)
 • promocja rodziców, którzy przekazali 1,5% na drużynę – w rozkazie, na tablicy w harcówce.
 • może Wasi rodzice mogą przekonać swoich współpracowników do przekazania 1,5%?

Warto dać im więcej ulotek; przekonany do nas rodzic, może przekonać do przekazania 1,5% całą rodzinę i bliskich, rozdanie rodzicom wzorów z wypełnionym odpowiednim miejscem dotyczącym przekazania 1,5%.

Opracowała hm. Sylwia Kierlańczyk
Korzystając ze stron: http://1procent.pl/, Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP.