Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Druhny i Druhowie,Dzięki harcerzom ze Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum” w niedzielne popołudnie tegoroczne Światło Służby dotarło już do naszego hufca.Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju…
Zauważ Człowieka

Zauważ Człowieka

Jak co roku, szukamy Ambasadorów Betlejemskiego Światełka Pokoju, którzy zechcą zostać strażnikami Betlejemskiego Ognia i zaniosą je do zaprzyjaźnionych instytucji