Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Stołeczna

Hufiec Warszawa-Wola

 

Adres stanicy hufca (zobacz na mapie)

ul. Karolkowa 53 A

01-197 Warszawa

 

Telefon do komendantki: +48 796 00 88 28

Telefon do skarbnika (sprawy finansowe): +48 694 948 704

 

Godziny otwarcia stanicy

Poniedziałek 18:00 – 20:00

Czwartek 18:00 – 20:00

 

Dane do faktury

Chorągiew Stołeczna ZHP

ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

NIP 527-252-61-38

Dodatkowe dane rejestrowe

REGON: 140786064

KRS: 0000268913

Adresy email

Komendantka hufca –
Skarbnik –
Sekretariat hufca –
Kwatermistrz –

Komisja Stopni Instruktorskich –
Zespół Kadry Kształcącej –
Zespół programowy –
Pełnomocnik ds. zagranicy –
Kapituła HR –
Bank pomysłów hufca –

Namiestnik zuchowy –
Namiestnik harcerski –
Namiestnik starszoharcerski – harcerze.starsi@wola.zhp.pl
Namiestnik wędrowniczy –
Namiestnik specjalności –

Obsługa strony –
Administrator serwera –

Nr konta hufca

UWAGA! NOWE NUMERY RACHUNKÓW!

Hufiec ZHP Warszawa-Wola:
93 1140 1010 0000 2716 8500 1001
Składki członkowskie:
66 1140 1010 0000 2716 8500 1002
Koszty śródroczne:
39 1140 1010 0000 2716 8500 1003
Kształcenie:
82 1140 1010 0000 2716 8500 1005
Program:
55 1140 1010 0000 2716 8500 1006
Szczep X WDHiGZ:
57 1240 1037 1111 0010 4541 4441
Szczep 19 WDHiGZ „Zielony Płomień”:
29 1240 1037 1111 0010 4057 2511
Szczep 40 „Czarnych” WDHiGZ:
34 1240 1037 1111 0010 5153 4197
Szczep 65 WDHiGZ:
53 1240 1037 1111 0010 4548 1443
Szczep 99 WDHiGZ:
64 1240 1037 1111 0010 4858 3111
Szczep 110 WDHiGZ:
75 1240 1037 1111 0010 5153 4429
Szczep 158 WDHiGZ „Oranżeria”:
38 1240 1037 1111 0010 4858 3094
Szczep 194 WDHiGZ „Wielki Błękit”:
56 1240 1037 1111 0010 4057 2801
Szczep 197 WDHiGZ „Empireum”:
25 1240 1037 1111 0010 4057 2292
Szczep 200 WDHiGZ „Warownia”:
26 1240 1037 1111 0010 4252 2459
Szczep 321 WDHiGZ „Infinitas”:
40 1240 1037 1111 0010 4057 2410
Szczep 338 WDHiGZ „Gniazdo”:
94 1240 1037 1111 0010 4883 3607
Szczep 350 WDHiGZ „Leśne Bractwo”:
64 1240 1037 1111 0010 4426 8551
HGR Bemowo:
36 1240 1037 1111 0010 4057 2191