Komisja Rewizyjna Hufca

przewodnicząca: hm. Katarzyna Banaszczyk |
z-ca przewodniczącej: phm. Anna Wąsowska
członek: phm. Magdalena Kwiatkowska
członek: pwd. Barbara Skwarczyńska
członek: pwd. Paweł Polcyn