Komisja rewizyjna hufca

przewodnicząca: hm. Ewa Partyka |
z-ca przewodniczącej: hm. Paweł Marciniak
sekretarz: phm. Magdalena Krakowiak
członek: phm. Michał Gietko
członek: pwd. Magdalena Łuniewska