Funkcyjni hufca

Sekretarz hufca

Stanisław Cieślak |

Kwatermistrz hufca

Juliusz Karolak |

Pełnomocnik komendanta hufca ds. zagranicy

pwd. Marianna Cieślak |

Pełnomocnik komendanta hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2019

hm. Grażyna Zielińska |

Hufcowy administrator systemu Ewidencja ZHP

phm. Dorota Bień |

Bibliotekarz hufca

pwd. Anna Krzak |

Koordynator ds. reprezentacji

pwd. Jakub Łuczywek-Pasterz |