Funkcyjni hufca

Sekretarz hufca

Oskar Dołęga |

Kwatermistrz hufca

pwd. Adam Śliwiński |

Pełnomocnik komendanta hufca ds. zagranicy

pwd. Marianna Cieślak |

Pełnomocnik ds. specjalności

phm. Andrzej Skwarczyński |

Pełnomocnik komendanta hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej’2017.

phm. Agnieszka Kwiatkowska |

Hufcowy administrator systemu Ewidencja ZHP

phm. Dorota Bień |

Bibliotekarz hufca

pwd. Anna Krzak |

Koordynator ds. reprezentacji

pwd. Jakub Łuczywek-Pasterz |