Zimowa Akcja Szkoleniowa 2020

Zimowa Akcja Szkoleniowa 2020

Druhny i Druhowie,
Zapraszamy na Zimową Akcję Szkoleniową „Vade Mecum” 2020 organizowaną przez Hufiec ZHP Warszawa-Wola.
ZAS obejmuje:
– Kurs drużynowych zuchowych
– Kurs drużynowych harcerskich
– Kurs drużynowych harcerzy starszych

Termin:
Biwak: 7-13.02.2020 r.
Zbiórka: 27.04.2020 r.

Miejsce:
Schronisko w Puławach, Warszawa

Koszt:
400 zł – dla uczestników z Hufca ZHP Warszawa-Wola,
470 zł – dla uczestników spoza Hufca ZHP Warszawa-Wola

Zgłoszenia:
Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem niniejszego formularza do dnia 22.12.2019 r.. Po tym terminie zostanie rozesłana informacja na temat zakwalifikowania się na kurs.
Link do formularza: https://bit.ly/2QW6FgF

Wpłaty:
Wpłaty należy dokonać na konto przesłane w potwierdzeniu uczestnictwa. Potwierdzeniem udziału ze strony zakwalifikowanych uczestników będzie wpłata w wysokości 100 zł bezzwrotnej zaliczki do dnia 29.12.2019 r. i reszty kwoty do dnia 15.01.2019 r.

Warunki uczestnictwa:
> ukończony kurs pwd. (mogą zgłaszać się także osoby uczestniczące w tegorocznym kursie przewodnikowskim „Impeesa”)
> opłacona składka członkowska (w momencie zgłoszenia – za IV kwartał 2019, w momencie rozpoczęcia kursu będzie ponownie weryfikowana informacja na temat składki)
> zgoda i opinia bezpośredniego przełożonego przesłana na adres do dnia 22.12.2019 r. Opinia powinna zawierać informacje na temat uczestnika kursu dot. jego doświadczenia harcerskiego, przyszłych planów w kontekście jednostki w jakiej działa oraz potwierdzenie opłaconych składek za IV kwartał 2019.
> wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 22.12.2019 r.
> wpłata DSCZ – 100zł do dnia 29.12.2019 r. po uzyskaniu potwierdzenia udziału w kursie oraz reszty kwoty do dnia 15.01.2020 r. i przekazanie karty uczestnika zimowiska wraz z podpisanymi warunkami uczestniczenia do 17.01.2020 r.
> posiadanie stopnia harcerskiego adekwatnego do swojego wieku

Warunki ukończenia kursu:
> uczestnictwo w 100% kursu indywidualne przypadki omawiane z szefem i komendantem ZAS
> przygotowanie konspektu i przeprowadzenie zbiórki dla danego pionu metodycznego pod okiem wyznaczonej osoby z kadry
> wykonanie prac indywidualnych i zespołowych w trakcie kursu
> aktywny udział w kursie rozumiany jako zabieranie głosu w trakcie zajęć, dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami i prezentowanie postawy instruktorskiej zgodnej z ideą stopnia oraz wartościami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego
> posiadanie stopnia: Ćwik/ Samarytanka. W przypadku osób w wieku 17+ dodatkowo posiadanie min. otwartej próby na stopień Harcerki Orlej/ Harcerza Orlego

Kontakt: 

*dokumenty: wzór karty uczestnika oraz warunki uczestnictwa zostaną przesłane do zakwalifikowanych uczestników kursu

Zobacz nasze Wydarzenie na Facebooku!

CZUWAJ!
Komenda ZAS 2020
phm. Katarzyna Kuligowska SOKK/822/2017 – komendantka kursu
hm. Bartosz Kowalewski – z-ca komendantki
phm. Magdalena Krakowiak – szefowa pionu zuchowego
phm. Aleksandra Sikora – szefowa pionu harcerskiego
phm. Anna Wichtowska – szefowa pionu harcerzy starszych