Harcerska Pomoc Lokalna

Harcerska Pomoc Lokalna

Druhny i Druhowie, Drodzy Sąsiedzi,

Wraz z pojawianiem się pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce pojawiają się pomysły, jak można pomóc innym. Pamiętać trzeba jednak o tym, aby służba ta była przemyślana i bezpieczna. 

W naszym Hufcu wyjścia są dwa:
Harcerska Pomoc Lokalna (kierowana przez miasto)
Harcerska Służba (kierowana przez Was samych)

Harcerska Pomoc Lokalna

Jest to inicjatywa Władz lokalnych m. st. Warszawy, które skierowały do nas prośbę o zgłaszanie chętnych wolontariuszy do pomocy osobom starszym w czasie kwarantanny. W akcji mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie – instruktorzy, wędrownicy i chętni rodzice i przyjaciele środowisk.

Aby wziąć udział w akcji należy w porozumieniu ze swoim środowiskiem wypełnić tabelę (dostępna u komendantów na mailu) a następnie przesłać ją na adres: (tabela zostanie przekazana dalej).

W tym przypadku to Miasto będzie głównym inicjatorem działań, i to po ich stronie będzie odpowiednie przeszkolenie wolontariuszy do pełnienia tej służby.

W razie jakichkolwiek pytań piszcie na adres:

Harcerska Służba

Jest to działanie, które może wykonać każda osoba pełnoletnia w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Wypełniając słowa dewizy wędrowniczej możemy pomóc swoim sąsiadom w zrobieniu zakupów czy wyprowadzeniu psa na spacer.

W tym celu przyda Wam się ulotka, którą możecie pobrać, wydrukować i umieścić na klatce swojego bloku czy przy drzwiach.

W razie pytań lub wątpliwości zwróćcie się najlepiej do swojego komendanta szczepu. Pamiętajcie, że służba jest dobrowolna, a najlepszym co mogą zrobić osoby niepełnoletnie jest poprostu wdrożenie się w akcję #zostanwdomu.

Jeśli chcemy się podjąć służby, należy (poza podstawowymi i znanymi nam) zachować szczególne środki ostrożności:

  • przede wszystkim dbaj o swoje bezpieczeństwo,
  • ustal, czy ta osoba naprawdę potrzebuje pomocy, aby zredukować możliwość niepotrzebnego kontaktu między osobami młodszymi a starszymi,
  • kontaktuj się tylko przez telefon albo przez SMSy, listę zakupów czy zwrot wydatków za zakupy również lepiej przekazać w formie elektronicznej, a nie na kartce czy w gotówce,
  • lepiej zostawić zakupy pod drzwiami, nie wchodzić do domu osoby starszej czy schorowanej – nie narażać jej tym samym na możliwość zarażenia,
  • chodź samemu, a nie w grupie,
  • unikaj robienia zakupów w dużych sklepach — wybieraj małe sklepiki,
  • kupuj tylko pakowane produkty; unikaj kupowania rzeczy, których mogło dotykać więcej osób,
  • staraj się pomagać tylko jednej osobie potrzebującej naraz.

Ponieważ pomoc ma dotyczyć osób szczególnie narażonych, zanim podejmiemy się pomocy, musimy:

  • upewnić się, że osoba, której chcemy pomóc, czuje się dobrze (nie wykazuje objawów chorobowych),
  • nie znajduje się w grupie ryzyka (oznacza to, że w ciągu ostatnich 14 dni nie znajdowała się w otoczeniu osób objętych nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego lub na terenach oznaczonych przez WHO jako “local transmission”).

Pomocy w zapewnieniu opieki nad dziećmi, podczas dyżurów, mogą potrzebować osoby pracujące w służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy, personel medyczny, farmaceuci). Jeśli ktoś z naszych znajomych czy członków rodziny ma taką sytuację, to warto zapytać ich o to, czy nie potrzebują wsparcia i w razie potrzeby rozważyć udzielenie go. Również przy tej służbie musimy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności, aby była ona bezpieczna.

Pamiętać trzeba, że zawsze jest się potencjalnym nosicielem patogenu – czy to na skórze, na ubraniach, czy w wydychanym powietrzu.
Służbę mogą pełnić tylko osoby pełnoletnie.

W tekście wykorzystano fragmenty autorstwa hm. Jacka Grzebieluchy.

CZUWAJ!