Marzanny zostały odwołane

Marzanny zostały odwołane

Druhny, Druhowie,
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, przekazujemy informacje dotyczące zaleceń oraz naszych decyzji dotyczących planowanych zlotów Hufca.

WSZYSTKIE MARZANNY ZOSTAJĄ ODWOŁANE.
Na dniach po przeliczeniu i ustaleniu procedur zostaną dokonane zwroty wpłat za zlot do Was jako środowisk a następnie wy wykonacie zwroty do rodziców.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej: www.gov.pl/web/koronawirus/

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń.

Szczególnie podkreślamy, że harcerki i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, którzy źle się czują, są przeziębieni lub chorzy nie powinni uczestniczyć w zbiórkach, biwakach, kursach i szkoleniach.

Jednocześnie, drużynowi i komendanci szczepów powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i instytucji, w których odbywają się zbiórki drużyn i podporządkować się wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia zajęć pozalekcyjnych, o ile takie zostaną podjęte.

W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych za granicą należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP () przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Będziemy Was informować na bieżąco o zaleceniach ze strony GK i innych Zarządzeniach. Proszę o czujność.

CZUWAJ!