• skarbniczka hufca: phm. Joanna Ostrowska |
  • instruktor ds. akcji zarobkowych: phm. Anna Wąsowska |
  • pwd. Agnieszka Opara