• skarbniczka hufca: phm. Anna Wąsowska |
  • kwatermistrz: Juliusz Karolak | 
  • pwd. Agnieszka Opara