• skarbniczka hufca: phm. Anna Wąsowska |
  • kwatermistrz: Juliusz Karolak | 
  • członkini zespołu ds. składek członkowskich: pwd. Agnieszka Opara |