2017 r.

  • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 3/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia na rok harcerski 2017/2018 | pobierz | plan
  • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 2/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca | pobierz
  • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Daniela Szatkowskiego z funkcji Skarbnika Hufca i uzupełnienia składu Komendy Hufca | pobierz

 

 • Decyzja Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 10/038/2017 z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 9/038/2017 z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Przewodnikowskiego 2017/2018 | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 8/038/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla XIV Stołecznych Mistrzostw Ratowniczych ZHP | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 7/038/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu Żółtego Liścia’17 | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 6/038/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Harcerskiej Akcji Letniej’17 | pobierz
 • Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 5/038/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla: Harcerski Kurs Spadochronowy „Czasza”II | pobierz
 • Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 4/038/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla: Konspiracja 2017 | pobierz
 • Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 3/038/2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla: Marzanna Zuchowa 2017 | pobierz
 • Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 2/038/2017 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla: Marzanna Starszoharcerska 2017 | pobierz
 • Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/038/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla: Marzanna Harcerska 2017 | pobierz

2016 r.

 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 6/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej | Pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 5/2016 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie sprzedaży składnika majątkowego | Pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 4/2016 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia “Budżetu Hufca ZHP Warszawa-Wola na rok 2017” | Pobierz | Budżet
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 3/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia na rok harcerski 2016/2017 | pobierz | plan kształcenia
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 2/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji pwd. Michała Gietko z funkcji członka Komendy Hufca i uzupełnienia składu | pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia “Budżetu Hufca ZHP Warszawa-Wola na rok 2016” | pobierz
  • Budżet Hufca ZHP Warszawa Wola 2016 |
   pobierz

   

 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 6/2016 z dnia 10 września 2016 r. |pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 5/2016 z dnia 10 kwietnia 2016 r. |pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 4/2016 z dnia 10 kwietnia 2016 r. |pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 3/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu Marzanna Zuchowa’2016 | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu Marzanna Harcerska’2016 | pobierz
 • Decyzja Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zimowej Akcji Szkoleniowej’2016 | pobierz
 •  

 • Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Warszawa-Wola ZHP nr 1/2015 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zaleceń po kontroli HAL 2015 Hufca Warszawa-Wola | Uchwała-KRH-1-2016
 •  

 • Uchwała Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w składzie Sądu Harcerskiego Hufca | Pobierz

2015 r.

 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 5/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia “Planu operacyjnego Hufca ZHP Warszawa-Wola na rok 2016” | pobierz
  • Plan operacyjny na rok 2016 | pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 4/2015 z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia “Struktury organizacyjnej Hufca ZHP Warszawa-Wola” | pobierz
  • Struktura organizacyjna Hufca Warszawa Wola | pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 2/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu pracy komendantki i komendy hufca” | pobierz
  • Regulaminu pracy komendantki i komendy hufca | pobierz
 • Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola nr 1/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zwołania zjazdu zwykłego hufca | pobierz

 

Zjazd hufca podjął uchwały:

2014 r.

 • Uchwała nr 6/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 01.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2014/2015 | pobierz
 • Uchwała nr 5/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.08.2014 r. w sprawie zmiany Struktury Organizacyjnej Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz
 • Uchwała nr 4/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu Programowego Hufca na rok harcerski 2014/2015 | pobierz
 • Uchwała nr 3/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.08.2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca | pobierz
 • Uchwała nr 2/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.08.2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Ewy Partyki z funkcji skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz
 • Uchwała nr 1/2014 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 10.06.2014 r. w sprawie ustanowienia logo Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz

2013 r.

 • Uchwała nr 7/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 16.12.2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Hufca ZHP Warszawa-Wola na rok 2014 | pobierz
 • Uchwała nr 6/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 16.12.2013 r. w sprawie zmiany Struktury Organizacyjnej Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz
 • Uchwała nr 5/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 16.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Operacyjnego Hufca na rok 2014 | pobierz
 • Uchwała nr 4/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2013/2014 | pobierz
 • Uchwała nr 3/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 24.09.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu | pobierz
 • Uchwała nr 2/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji pwd. Danuty Szwacińskiej z funkcji członkini Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz
 • Uchwała nr 1/2013 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu Programowego Hufca na rok harcerski 2013/2014 | pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2013 Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola z dnia 19.10.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad organizacji akcji zarobkowych przez jednostki organizacyjne Hufca ZHP Warszawa-Wola | pobierz
 • Zarządzenie nr 1/2013 Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Wola z dnia 10.10.2013 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Hufcu ZHP Warszawa-Wola | pobierz

2012 r.

 • Uchwała nr 4/2012 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 | pobierz
 • Uchwała nr 3/2012 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Operacyjnego na rok 2013 | pobierz
 • Uchwała nr 2/2012 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Hufca na rok harcerski 2012/2013 | pobierz
 • Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa-Wola z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013 | pobierz