Plakietki hufca są odznaczeniem symbolizującym przynależność do hufcowej wspólnoty. Plakietki są w trzech kolorach, z których każdy z kolorów symbolizuje kolejne lata członkostwa:

  • granatowy – do 5 lat
  • zielony – powyżej 5 lat
  • czerwony – powyżej 10 lat

W celu zamówienia plakietki hufca drużynowy składa zamówienie przez formularz i uiszcza opłatę na rachunek bankowy hufca nr 93 1140 1010 0000 2716 8500 1001 tytułem „DSCZ plakietki hufca, numer i nazwa drużyny, ilość sztuk”. Koszt jednej plakietki to 7zł. Instruktorzy hufca otrzymują plakietkę bezpłatnie.

Srebrna i Złota plakietka hufca

Celem odznaczenia jest promowanie wyróżniającej się postawy i podjętych działań przez instruktorów na forum Hufca ZHP Warszawa-Wola. Działania te powinny przyczyniać się do rozwoju hufca i jego wspólnoty.

Srebrna plakietka

obrazek przedstawiający srebrną plakietkę hufca

Plakietką wyszywaną srebrną nicią może zostać odznaczony instruktor, w stopniu co najmniej przewodnika, posiadający zaliczoną służbę za poprzedni rok i opłacone składki, będący instruktorem od co najmniej 12 miesięcy. 

Instruktor ten powinien wyróżniać się postawą dając przykład innym, będąc wzorem w środowisku swojego działania. Powinien odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki, współtworzyć hufcową wspólnotę poprzez aktywne zaangażowanie się w działania hufca oraz dzielić się swoim doświadczeniem z członkami innych środowisk. Instruktor taki osiągnął sukces w podejmowanych działaniach na forum hufca.

Złota plakietka

obrazek przedstawiający złotą plakietkę hufca

Plakietką wyszywaną złotą nicią może zostać odznaczony instruktor ZHP, w stopniu co najmniej podharcmistrza, posiadający zaliczoną służbę za poprzedni rok i opłacone składki, będący instruktorem od co najmniej 36 miesięcy oraz członkiem jednego z zespołów hufca. 

Instruktor ten powinien wyróżniać się postawą dając przykład innym, będąc wzorem w środowisku swojego działania, wychowując następców. Jego systematyczne zaangażowanie w prace w zespole instruktorskim (pełniona funkcja instruktorska lub regularne zaangażowanie w organizację hufcowych przedsięwzięć) ma wpływ na podnoszenie jakości działań podejmowanych przez zespół. Instruktor ten dzieli się swoim doświadczeniem na forum hufca, a podejmowane przez niego działania stawiane są za przykład dobrze zrealizowanego zadania.

Zasady nadawania Srebrnych i Złotych plakietek

Srebrne i Złote Plakietki Hufca przyznawane są na wniosek własny lub innego instruktora hufca. 

Wniosek powinien posiadać następujące informacje:

  • stopień, imię i nazwisko instruktora, dla którego wnioskuje się o plakietkę,
  • uzasadnienie w odniesieniu do wymagań Srebrnej/ Złotej Plakietki,
  • stopień, imię i nazwisko instruktora zgłaszającego.

Wniosek należy przesłać na adres: 

Plakietki są nadawane rozkazem Komendanta Hufca po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komendy Hufca ZHP Warszawa-Wola.
Plakietki wręczane są podczas uroczystości na forum hufcowej wspólnoty.