To nas męczy, to nas trapi…

To nas męczy, to nas trapi…

…czyli trudne sytuacje wychowawcze w drużynie. Wspólnie spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania, rozwiązać istniejące problemy korzystając z doświadczeń innych drużynowych jak i naszego specjalnego gościa.

Drużyna Szlachetnej Paczki w naszym hufcu

Drużyna Szlachetnej Paczki w naszym hufcu

W tym roku postanowiliśmy dołączyć do Ogólnopolskiej Drużyny Szlachetnej Paczki. Razem z organizatorami akcji chcemy realizować ideę mądrej pomocy – przekazując potrzebującym wsparcie materialne, motywujemy rodzinę do poradzenia sobie w trudnej życiowej sytuacji.

Budżet partycypacyjny dla Woli

Budżet partycypacyjny dla Woli

W Warszawie rozpoczyna się kolejna edycja budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny umożliwia mieszkańcom włączenie się w zarządzanie miastem poprzez współdecydowanie o wydatkach części pieniędzy z budżetu dzielnicy.

Podziękowania z dzielnicy Wola

Podziękowania z dzielnicy Wola

Jest nam niezmiernie miło, ponieważ na ręce komendantki hufca wpłynęły podziękowania od Pani Urszuli Kierzkowskiej, burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, za dobrą współpracę pomiędzy naszym hufcem a urzędem dzielnicy.

Mikolandia 2014

Mikolandia 2014

Niedaleko Zasiedmiogórogrodu, za 7 zamarzniętymi wodospadami, 5 górami śnieżnymi i 1000 bałwanów znajduję się magiczna kraina, którą czerwononosy renifer pomaga nam znaleźć raz w roku – Mikolandia.

Zjazd nadzwyczajny hufca

Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajny zjazd hufca, podczas którego wybierzemy delegatów naszego hufca na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP. Zjazd odbędzie się we wtorek, 30 września 2014…

Na leśnym szlaku

Przedstawiamy Wam materiały propozycję programową hufca na rok harcerski 2014/2015. Tematyka tegorocznej propozycji jest związana z poznawaniem przyrody, czyli tym, co jest bliskie i atrakcyjne…
Page 7 of 7