Komisja Stopni Instruktorskich

 • przewodnicząca: hm. Katarzyna Krzak |
 • zastępczyni przewodniczącej: hm. Agata Gotowczyc
 • hm. Grażyna Zielińska
 • hm. Mirosław Kozikowski
 • hm. Małgorzata Sochacka
 • phm. Anna Wichtowska
 • hm. Sylwia Kierlańczyk
 • hm. Paweł Marciniak
 • hm. Rafał Bajorek
 • hm. Ewa Partyka
 • phm. Agnieszka Kwiatkowska

Najbliższe spotkania Komisji Stopni Instruktorskich

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenia, które w roku harcerskim 2019/2020 odbędą się w następujące poniedziałki:

 • posiedzenie 16.09 (dokumenty do 26.08)
 • posiedzenie 14.10 (dokumenty do 23.09)
 • posiedzenie 18.11 (dokumenty do 28.10)
 • posiedzenie 09.12 (dokumenty do 18.11)
 • posiedzenie 20.01 (dokumenty do 30.12)
 • posiedzenie 24.02 (dokumenty do 03.02)
 • posiedzenie 16.03 (dokumenty do 24.02)
 • posiedzenie 20.04 (dokumenty do 30.03)
 • posiedzenie 11.05 (dokumenty do 20.04)
 • posiedzenie 8.06 (dokumenty do 18.05)

W roku 2019/2020 obowiązuje system wcześniejszych zgłoszeń – terminy zgłoszeń zostały zaplanowane na 3 tygodnie przed posiedzeniem. Zakładamy, że wydłużenie tego terminu da Kandydatom więcej czasu na wprowadzenie uwag zgłaszanych przez członków KSI.

Równolegle z posiedzeniami będzie możliwość skorzystania z konsultacji z KSI. Na konsultacje zapraszamy na każdym etapie realizacji próby razem z opiekunem. Na konsultacje obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres .


Dokumenty Komisji Stopni Instruktorskich

karty próby, wskazówki dla otwierających i zamykających próby, regulamin KSI, pytania dla zamykających próby i lektury znajdziesz po kliknięciu