Sąd Harcerski Hufca

przewodniczący: hm. Ryszard Wojciechowski
z-ca przewodniczącego: hm. Rafał Bajorek
członek: hm. Marcin Bartosiewicz
członek: hm. Krzysztof Pater
członek: hm. Grażyna Zielińska