Termin Wydarzenie Grupa docelowa Organizator
ROK 2016
  5 września Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
12 września Harcerski Start Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
14 września Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda Hufca
19 września Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

26  września Dyżur administratora systemu Ewidencja Drużynowi, instruktorzy Administrator

Systemu Ewidencja

1 października Święto Pieczonego Ziemniaka Gromady zuchowe Namiestnictwo zuchowe
3 października Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
4 października Organizacja siebie w czasie Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej
7-9 października Zlot Żółtego Liścia Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze
10 października Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

listopad Wyjazd kadrowy Przyboczni, drużynowi, instruktorzy Komenda Hufca
listopad Kurs Przewodnikowski Kandydaci na instruktorów Zespół Kadry Kształcącej
7 listopada Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
14 listopada Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

23 listopada Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda hufca
2 grudnia Dyżur administratora systemu Ewidencja Drużynowi, instruktorzy Administrator

Systemu Ewidencja

3 grudnia Mikolandia Gromady zuchowe Namiestnictwo zuchowe
5 grudnia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
12 grudnia Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

19 grudnia Wigilia hufca Kadra drużyn, instruktorzy Komenda hufca
ROK 2017
8 stycznia Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy

Drużyny harcerskie,

starszoharcerskie,

wędrownicze

Komenda hufca
9 stycznia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
16 stycznia Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

2 lutego Odprawa drużynowych Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
6 lutego Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

6 lutego Dyżur skarbnika

 

Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
28 lutego Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda hufca
6 marca Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
6 marca Dyżur administratora systemu Ewidencja Drużynowi, instruktorzy Administrator

Systemu Ewidencja

13 marca Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

17-19 marca Zlot Marzanna zuchowa Gromady zuchowe Namiestnictwo zuchowe
24 – 26 marca Zlot Marzanna harcerska Drużyny harcerskie
31 marca – 2 kwietnia Zlot Marzanna starszoharcerska Drużyny starszoharcerskie, wędrownicze
3 kwietnia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
kwiecień Warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie Opiekunowie prób na stopnie instruktorskie Komisja Stopni Instruktorskich
10 kwietnia Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

 

Komisja Stopni

Instruktorskich

23 kwietnia Gra Miejska Konspiracja Drużyny starszoharcerskie

i wędrownicze

24 kwietnia Odprawa drużynowych Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
8 maja Dyżur skarbnika

 

Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
8 maja Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

30 maja Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda hufca
czerwiec Warsztaty z pionierki Kadra drużyn Zespół Kadry Kształcącej
5 czerwca Dyżur skarbnika

 

Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
5 czerwca Dyżur administratora systemu Ewidencja Drużynowi, instruktorzy Administrator

Systemu Ewidencja

12 czerwca Posiedzenie i konsultacje

Komisji Stopni Instruktorskich

Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

19 czerwca Zbiórka na koniec roku Gromady zuchowe,

drużyny harcerskie,

starszoharcerskie i

wędrownicze, instruktorzy

Komenda hufca
sierpień Kursy drużynowych Kandydaci na drużynowych Zespół Kadry Kształcącej