Harmonogram na 2017/2018 – do pobrania

TERMIN WYDARZENIE GRUPA DOCELOWA ORGANIZATOR
ROK 2017
4 września Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
4 września Rada Szczepowych Komendanci szczepów Komenda Hufca
15-17 września Zlot Żółtego Liścia Rady drużyn Komenda Hufca
18 września Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na instruktorów, instruktorzy Komisja Stopni Instruktorskich
25 września Dyżur administratora systemu ewidencja ZHP Drużynowi, instruktorzy Administrator systemu ewidencja ZHP
30 września Zbiórka wyborcza – wybory delegatów na Zjazd ZHP Drużynowi, instruktorzy Komenda Hufca
1 października Święto Chorągwi Wszystkie jednostki Komenda Chorągwi
1 października Święto Pieczonego Ziemniaka Gromady zuchowe Namiestnictwo Zuchowe
2 października Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
9 października Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

16 października Warsztaty „Zarządzanie projektem w harcerstwie” Instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej
Jesień Kurs przewodnikowski Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej
2 listopada Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
13 listopada Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

15 listopada Zbiórka Namiestnictwa Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
26 listopada Wróżkochichoty Gromady zuchowe Namiestnictwo Zuchowe
29 listopada Zjazd Sprawozdawczy Hufca Drużynowi, instruktorzy Komenda Hufca
4 grudnia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
11 grudnia Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

11 grudnia Dyżur administratora systemu ewidencja ZHP Drużynowi, instruktorzy Administrator systemu ewidencja ZHP
18 grudnia Wigilia Hufca + śpiewanki kadrowe Kadra drużyn, instruktorzy Komenda Hufca
ROK 2018
Zima Kurs Drużynowych Starszoharcerskich Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej, Namiestnictwo Starszoharcerskie
4 stycznia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
4 stycznia Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda Hufca
7 stycznia Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy

Drużyny harcerskie,

Starszo harcerskie, wędrownicze

Komenda hufca
8 stycznia Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

1 lutego Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
12 lutego Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

20 lutego Zbiórka Namiestnictwa Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
1 marca Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda Hufca
1 marca Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbik Hufca
12 marca Dyżur administratora systemu ewidencja ZHP Drużynowi, instruktorzy Administrator systemu ewidencja ZHP
12 marca Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

16-18 marca Marzanna Zuchowa Gromady zuchowe Namiestnictwo Zuchowe
23-25 marca Marzanna Harcerska Drużyny harcerskie Namiestnictwo Harcerskie
23-25 marca Marzanna Starszoharcerska Drużyny starszoharcerskie Namiestnictwo Starszoharcerskie
5 kwietnia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
9 kwietnia Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

12 kwietnia Zbiórka Namiestnictwa Kadra drużyn, instruktorzy Namiestnicy
22 kwietnia Gra Miejska Konspiracja Drużyny starszoharcerskie i wędrownicze
Kwiecień-maj Kurs drużynowych zuchowych Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej, Namiestnictwo Zuchowe
1-6 maja Kurs drużynowych harcerskich Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej, Namiestnictwo Harcerskie
Maj Śpiewanki kadrowe Kadra drużyn, instruktorzy Komenda Hufca
7 maja Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
14 maja Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

23 maja Rada szczepowych Komendanci szczepów Komenda Hufca
4 czerwiec Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
11 czerwca Komisja Stopni Instruktorskich Kandydaci na

instruktorów, instruktorzy

Komisja Stopni

Instruktorskich

11 czerwca Dyżur administratora systemu ewidencja ZHP Drużynowi, instruktorzy Administrator systemu ewidencja ZHP
18 czerwca Zbiórka hufca na koniec roku Jednostki hufca Komenda Hufca
2 lipca Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
2 sierpnia Dyżur skarbnika Drużynowi, instruktorzy Skarbnik Hufca
Sierpień Kurs drużynowych wędrowniczych Kadra drużyn, instruktorzy Zespół Kadry Kształcącej, Namiestnictwo Wędrownicze