1. Klasyfikacja drużyn

Jest to projekt dla wszystkich gromad i drużyn hufca. Każda drużyna będzie mogła otrzymać z końcem roku miano drużyny brązowej, srebrnej bądź złotej lilijki za dany rok harcerski. Każde z tych mian jest wyróżnieniem i żeby je otrzymać, drużyna musi spełnić wymagania dla jednostek danego pionu. Otrzymanie przez drużynę lilijki ma być nagrodą za pracę wszystkich członków jednostki.

Wymagania różnią się w zależności od pionu, w jakim działa dana jednostka. Wymagania te zostały w dużej mierze oparte na instrukcjach gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych ZHP.

Do 31 maja drużynowi wypełniają raport za dany rok harcerski. W raporcie wnioskują o przyznanie swojej drużynie brązowej, srebrnej bądź złotej lilijki.

Lilijki po raz pierwszy przyznano w pilotażowej edycji za rok harcerski 2009/10.

2. SuperDrużynowy Roku

Jest to odznaczenie wręczane od roku harcerskiego 2009/2010 przeznaczone dla wyróżniających się drużynowych, zarówno młodych, jak i tych z kilkuletnim stażem. Odznaczenie składa się więc z dwóch kategorii:
– dla osób, które prowadzą drużynę od 1 do 3 lat i równocześnie nie ukończyły 22 roku życia;
– dla osób, które prowadzą drużynę dłużej niż 3 lata (bez względu na wiek) lub prowadzą drużynę krócej niż 3 lata, ale równocześnie ukończyły 22 rok życia.

Do tej pory Tytuł SuperDrużynowego otrzymali:

  • 2009/2010 – Iga Miłosławska
  • 2010/2011 – Anna Borucka Kozłowska i Magdalena Kamińska
  • 2011/2012 – Michał Gietko i Sylwia Kierlańczyk
  • 2012/2013 – Agnieszka Kwiatkowska i Monika Klepacz
  • 2013/2014 – Marta Rybak i Aleksandra Wichtowska
  • 2014/2015 – Aleksandra Sikora i Monika Rieff
  • 2015/2016 – Magdalena Krakowiak i Katarzyna Zielińska
  • 2016/2017 – Ilona Suchenek i Barbara Skwarczyńska
  • 2017/2018 – Joanna Strzelczyk, Oskar Nowakowski i Magdalena Wilczyńska
  • 2018/2019 – Maria Zajkowska i Alicja Łyszkowska

Uwagi na temat obu projektów można kierować na adres: