Kurs przewodnikowski Impeesa 2019/2020

Kurs przewodnikowski Impeesa 2019/2020

W pobliżu matabelskich twierdz Baden-Powell i Burnham słyszeli wieczorami i nocą pieśni wojenne. Zawsze pojawiało się w nich słowo, które tubylcy wyśpiewywali coraz głośniej, niemal groźnie: ,,Im-pee-sa… Im-pee-sa…”
-Co to znaczy? – zapytał B-P.
-Ty – powiedział jeniec wskazując na B-P. -Ty jesteś ,,Impeesa”.
-A więc nazywacie mnie ,,Impeesa”?
-Ty jesteś ,,Impeesa”.
-A co to znaczy?
-Wilk, który nigdy nie śpi.

Druhny i Druhowie,

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych wędrowników i wędrowniczki naszego hufca, którzy przymierzają się do podjęcia służby instruktorskiej, do udziału w Kursie Przewodnikowskim „Impeesa” 2019/2020. Kurs „Impeesa” to miejsce, gdzie w gronie drużyny kursowej będziemy poznawać, co znaczy wejść na ścieżkę instruktorskiej służby oraz przygotowywać się do stawienia czoła wyzwaniom, jakie na tej ścieżce czekają.

Celem naszego kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia roli instruktora ZHP.

Kiedy odbywa się kurs?

 • 20.10.2019 – zbiórka kursowa
 • 8-11.11.2019 – I biwak kursu
 • 6-8.12.2019 – II biwak kursu
 • 3-6.01.2020 – III biwak kursu

Gdzie będziemy przebywać?
Wszystkie biwaki są wyjazdowe, podwarszawskie i turystyczne. W trakcie kursu są przewidziane również elementy wędrówki.

Jaka jest cena?
* 350,00 zł dla uczestników z Hufca ZHP Warszawa–Wola
* 400,00 zł dla uczestników z innych Hufców/Chorągwi

W cenie kursu: wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), nocleg, materiały programowe wraz z wyprawką kursową oraz inne atrakcje.

Jak się zgłosić?
W celu zgłoszenia się na kurs należy do 30.09.2019 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgodę od bezpośredniego przełożonego na adres: 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://bit.ly/2m0puly

Po uzyskaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na kurs należy dokonać płatności do 18.10.2019 r. na konto kształceniowe: 82 1140 1010 0000 2716 8500 1005 tytułem przelewu: „DSCZ Kurs pwd 2019 imię i nazwisko uczestnika.”

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na kurs mają osoby z Hufca ZHP Warszawa–Wola.
Liczba miejsc jest ograniczona!

Warunki uczestnictwa:

 • Rocznikowo 16 lat;
 • Złożone Przyrzeczenie Harcerskie;
 • Zgoda na udział w kursie od bezpośredniego przełożonego / przełożonej;
 • Zgoda rodziców na uczestnictwo w biwakach (dla osób niepełnoletnich);
 • Dokonanie płatności za kurs na konto kształceniowe do 18.10.2019 r.;
 • Wypełnienie zgłoszenia do 30.09.2019 r.

Warunki zaliczenia kursu:

 • Uczestnictwo w całym kursie (wypadki losowe omawiane indywidualnie);
 • Pozytywna opinia kadry kursu;
 • Napisanie i oddanie w terminie ustalonym na biwaku opisu siebie w kontekście idei stopnia przewodnika (zadanie zostanie omówione na zajęciach kursowych);
 • Zaliczenie wszystkich zadanych prac i zadań zaliczeniowych;
 • Zrealizowanie razem z zastępem projektu.

Kontakt:
Pytania, wątpliwości i wszelkie inne sprawy zgłaszajcie na adres: kształcenie@wola.zhp.pl lub .


Z harcerskimi pozdrowieniami,
phm. Iga Miłosławska
w imieniu Komendy Kursu Przewodnikowskiego „Impeesa” 2019/2020

Zobacz nasze Wydarzenie na Facebooku!

CZUWAJ!