Raporty lilijkowe za 2016/2017

Raporty lilijkowe za 2016/2017

Druhny i druhowie,

zachęcamy do podsumowania roku harcerskiego poprzez wypełnienie raportu lilijkowego i przypominamy, że na wypełnione raporty czekamy do końca miesiąca (środa 31.05.2017r.).

Linki do raportów lilijkowych

gromady zuchowe:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzerxPx7dCntLu-r8yV8mnNhURVU2QzJaRVM5S0JBNEw0QkZGV1dEVVJNWi4u

drużyny harcerskie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzerxPx7dCntLu-r8yV8mnNhUN1Q0SVdSR0YxR0pLV0xYVURIOTI4MFU3Si4u

drużyny starszoharcerskie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzerxPx7dCntLu-r8yV8mnNhUMDlEQ1pXWU1FMDNQRU1VVVJRUVgxS1U4Wi4u

drużyny wędrownicze:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzerxPx7dCntLu-r8yV8mnNhURUxFNEhEUTE2SjlWOFlJQlRES0JRVEZHRi4u

Czuwaj!

Zespół Namiestników